Taras kluču iepirkšana

Ražošanas vajadzībām SIA” Driāda prim” iepērk skujkoku un lapkoku taras klučus. Gadā nepieciešamais apjoms ir 80000 m3 koksnes. Mūsu sadarbības partneri ir AS “LVM" un citi lielākie Latvijas mežizstrādes uzņēmumi.
Taras klučus pieņemam atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 82:2020, izmantojot grupveida uzmērīšanas metodi, nosakot tilpumu pēc kraujmēra.Garantējam profesionālu koksnes pieņemšanu un ātru samaksu. Taras klučus piegādāt iepriekš saskaņojot. Telefons sīkākai informācijai +371 29273324 (Jānis Hūns) 

Taras kluču specifikācija

PIEGĀDI IEPRIEKŠ SASKAŅOT.
TARAS KLUČIEM JĀBŪT SVAIGI ZĀĢĒTIEM UN SAGATAVOTIEM NO STUMBRA DZĪVĀS DAĻAS.
MINIMĀLAIS GARUMA VIRSMĒRS +10 cm.
KOKMATERIĀLU UZSKAITE NOTIEK IZMANTOJOT GRUPVEIDA UZMĒRĪŠANAS METODI, NOSAKOT TILPUMU PĒC KRAUJMĒRA.
NEŠĶIROTI TARAS KLUČI TIEK PIEŅEMTI PĒC ZEMĀKĀS CAURMĒRA GRUPAS NOTEIKUMIEM.
TARAS KLUČU GALIEM JĀBŪT TĪRIEM. IZTEIKTI DUBĻAINI TARAS KLUČI VAR TIKT BRĀĶĒTI VAI ARĪ NETIKS PIEŅEMTI PĀRSTRĀDEI.
METĀLA IESLĒGUMUS NEPIEĻAUJ. 

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

SIA "Driāda prim"
Lauktehnikas iela 22,
Grobiņa, Dienvidkurzemes novads
LV-3430

Autortiesības © Driāda prim 2017

Tālrunis: +371 63459016
Fakss: +371 63459018
e-pasts: info@driadaprim.lv